Regulamin sklepu

§1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie internetowej http://sklep.halitus.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem i warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§2. Właścicielem internetowego sklepu http://sklep.halitus.pl jest Firma Halitus z siedzibą w Warszawie 00-716, ul. Bartycka 26 paw. 24, zwana Serwisem.

§3. Zasoby Serwisu może przeglądać, bez żadnych zobowiązań, każda osoba, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

§4. Umowy zawierane są z wykorzystaniem sieci Internet.

§5. W momencie potwierdzenia przez klienta zamówienia przez Internet na zakup towaru w sklepie internetowym http://sklep.halitus.pl, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

§6 Umowa, o której mowa w paragrafie 5 zostaje zawarta w języku polskim.

§7 Treść umowy w postaci pliku elektronicznego jest dostępna dla klienta i Serwisu.

§8 W przypadku zastrzeżeń odnośnie obsługi lub wątpliwości związanych z umową, wszelkie informacje uzyskać można pisząc na adres biuro@halitus.pl

§9 Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

§10 W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11 Firma Halitus w swojej działalności stosuje się do następującego kodeksu etycznego: Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym.

§12 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal.