Polityka prywatności Firmy Halitus

Polityka Prywatności

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu znajdującego się pod domeną www.halitus.pl lub innych serwisów tworzonych przez Firmę Halitus z siedzibą w Warszawie 00-716, przy ul. Bartycka 26 paw.24, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5511480251, które odnoszą się do tej strony akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma Halitus nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Firmę Halitus.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Firmy Halitus można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W szczególnych przypadkach można zostać poproszonym o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi. Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Firma Halitus gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Firmy Halitus wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Firmie Halitus zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Firma Halitus zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów Firmy Halitus w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów Firmy Halitus mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do Firmy Halitus.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Firma Halitus udostępni każdemu Użytkownikowi na jego żądanie wglądu do jego danych. Każdy z Użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez Firmę Halitus jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@halitus.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Firmy Halitus w Warszawie 00-716, przy ul. Bartycka 26 paw. 24.