Polityka prywatności Firmy Halitus

Polityka Prywatności

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu znajdującego się pod domeną http://halitus.pl/ lub innych serwisów tworzonych przez Firmę Halitus z siedzibą w Warszawie 00-716, przy ul. Bartycka 26 paw.24, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5511480251, które odnoszą się do tej strony akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Halitus w Warszawie 00-716, przy ul. Bartycka 26 paw.24, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5511480251 (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma Halitus nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Firmę Halitus.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Firmy Halitus można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W szczególnych przypadkach można zostać poproszonym o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi. Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Firma Halitus gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Firmy Halitus wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Firmie Halitus zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Firma Halitus zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów Firmy Halitus w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

        monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
        dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
        prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
        kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.
        zapewnienie obsługi usług płatniczych
        zapewnienie bezpieczeństwa
        prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
        organizowanie programów lojalnościowych
        prowadzenie analiz statystycznych
        windykacja należności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

        zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
        organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów Firmy Halitus mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do Firmy Halitus.

W Serwisie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu korzystają ze stron internetowych, umożliwiając polepszenie ich struktury i zawartości. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie utrzymać sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), co pozwala Ci wygodnie korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.

Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu. W każdej chwili zgodę możesz również wycofać. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Komu są udostępniane Twoje dane?

Wyłącznie stronom niezbędnym w realizacji Twojego zamówienia.
Przewoźnikom doręczającym Twoje zamówienie (Poczta Polska, FedEx, InPost)
Naszym pracownikom w celu dopilnowania poprawnej realizacji zamówień i ewentualnej komunikacji w przypadku problemów z jego skompletowaniem lub doręczeniem.
Biurowi rachunkowemu.

Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania,
  • prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
  • prawo do ich przenoszenia,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Firma Halitus udostępni każdemu Użytkownikowi na jego żądanie wglądu do jego danych. Każdy z Użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez Firmę Halitus jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@halitus.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Firmy Halitus w Warszawie 00-716, przy ul. Bartycka 26 paw. 24.

Zobacz Regulamin sklepu